Syfte

Sommaren 2016 öppnade Konstmuséet Martinssonska Gården i Karlshamn. Konstnären, skulptören Johnny Martinsson, skänkte då sitt hus och sina konstverk till en stiftelse. På Lotsgatan, där Johnny sedan länge bor, har också tre av hans konstnärsvänner bott, nämligen Oskar Wickström, Thure Wahlström och Per Serre. Johnnys tanke har varit att samla de fyra konstnärernas verk under samma tak. Den tanken har nu förverkligats. Thure och Oskar har gått ur tiden men Per och Johnny är fortfarande aktiva konstnärer.

Martinssonska Gården ligger i den gamla delen, trähuskvarteren, i Karlshamn. Huset som är från tidigt 1800-tal är varsamt restaurerat och innefattar även ett gårdshus från 1700-talet. Där finns även en innergård med kullersten och en lummig trädgård. Här möter besökaren modern konst inramad i frodig grönska, ett stycke kulturhistoriskt värdefull byggnadshistoria tillsammans med en berikande konstupplevelse.

Johnny har sitt hjärta i Karlshamn och hans önskan med museet är att ytterligare berika Karlshamns kulturliv, att ge staden fler besöksmål och att hedra sina konstnärskollegor.

I museet visas idag Johnny Martinssons skulpturer samt måleri och grafiska verk av Oskar Wickström, Thure Wahlström och Per Serre. Med tiden är tanken att även andra konstnärer ska bjudas in att ställa ut och det ska vara ett museum öppet för utveckling.


Translate »