Stiftelsen Johnny Martinsson

Med anledning av Johnny Martinssons 75-årsdag den 1 augusti 2009 har – med hjälp av ideellt arbete, frivilliga bidrag och stöd från olika tillskyndare i Blekinge – producerats en konstbok illustrerande en stor del av Johnnys konstnärliga produktion genom åren.

I samband med detta har Johnny Martinssons Stiftelse bildats till stöd för unga kulturarbetare i Blekinge.

Stiftelsens ändamål är att årligen dela ut ett utbildningsstipendium, detta finansieras främst genom intäkter av boken samt gåvor och bidrag.

VILLKOR

Stipendiat måste vara född, bosatt eller verksam i Blekinge, inom konst, musik, teater, dans, litteratur eller annan kultur. Åldersgräns är 18-30 år. Stipendiesumman är ett halvt basbelopp.Utdelning sker årligen under november månad.

För mer information, besök stiftelsens hemsida: www.johnnymartinsson.se


Translate »