Vill Du vara med och stödja  Konstmuseet Martinssonska Gården ?

Konstmuseet Martinssonska Gården har varit öppet i tre säsonger. Besökarna har genomgående varit mycket nöjda med upplevelsen och vi känner från styrelsen att det nu är dags att ta nästa steg för att göra museet mera känt och därmed öka antalet besökare.

För att få en viss stabilitet både när det gäller att sprida intresset för konstmuseet och rent finansiellt har vi bildat en medlemsklubb med arbetsnamnet ”Martinssonska Gårdens Vänner”. Som medlem (normalt en person per familj) betalar man en årlig medlemsavgift på 200 kr. För detta får man fritt inträde till museet för sig själv och sin familj, personligt ställd information om vad som händer på museet minst en gång per år samt en årlig inbjudan till mingel-party med kulturella inslag, utlottning av konst mm för medlemmar med sällskap. Mingelpartyt genomförs vecka 29. Separat inbjudan skickas ut.

På sikt behöver vi en arbetsgrupp som kan hjälpa till med mingel-partyt och kanske utveckla konceptet med fler aktiviteter, men det administrativa arbetet för medlemsklubben med medlemsförteckning, medlemsavgifter, utskick och inbjudningar mm. kommer att skötas av Stiftelsen Martinssonska Gården.

Skriv ut och fyll i denna PDF och skicka den till oss på: Martinssonska Gården, Lotsgatan 8, 374 35 Karlshamn.
Så skickar vi faktura på medlemsavgiften för 2019.

Vänliga Hälsningar Stiftelsen Martinssonska Gården
Johnny Martinsson / Per Serre / Gunilla Svanberg / Hans Cederström.


Translate »